12. feb, 2018

laatste periodieke van huis uit staat voor u klaar!

Gerry Oomen redaktie

VHU 2018

Hieronder de laatste uitgave van de VHU februari 2018

Nieuwsblad  en verenigingsorgaan van de Vereniging Huisomroepen Nederland.
VHU bestaat al vanaf 1984, eerst als gedrukt kwartaalblad en tegenwoordig een onderdeel van deze vhn-huisomroep website.

VHU verschijnt ook vier keer per jaar als e-mail  aan alle individuele leden van de bij ons aangesloten huisomroepen. De content bestaat hoofdzakelijk uit bijdragen van individuele huisomroepers en van de huisomroepen zelf. Of uit bestuurlijke -  en verenigingsinformatie
De redactie stuurt vooraf een mail waarin een oproep voor kopij wordt gedaan.
Daarna treft u de nieuwe uitgave aan op deze site.

Aanmelden: stuur een e-mail naar Gerry met daarin naam, omroep en VHN lidcode.

Wil je bijdragen aan Van Huis Uit?

Opmerkingen, nieuwtjes, wetenswaardigheden, ideeën en tips per e-mail naar de redactie.

Heeft jouw omroep iets te vieren of iets bijzonders te melden? stuur de informatie naar de redactie! En misschien komt Gerry wel bij jullie op bezoek.

Wil je dat de redactie bij je langs komt voor een artikel? nodig ons uit!

Publiceer je iets dat ook voor andere leden interessant zou kunnen zijn ? Geef dit dan door aan het bestuur of redactie.

Uiteraard vermelden wij het webadres van jouw site; grote kans dat dit extra bezoekers oplevert!

Kortom: wil je, op welke manier dan ook, bijdragen aan Van Huis Uit (en daarmee alle collegae huisomroepers informeren), mail dan naar de redactie.

Vriendelijke groet,

Gerry Oomen
Redactie Van Huis Uit

bestuur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VHU 01.2018 februari

Beste VHN leden. 

2018 is al weer bijna een volle twee maanden oud. Tot op heden heeft u helaas weinig mogen vernemen van de VHN via uw huisblad "Van Huis Uit". Echter er staat vanaf vandaag maandelijks een VHU uitgave voor u klaar.
 
VHN MENSEN
Afscheid bestuursleden VHN : 
HARRY PATER (VHU) EN
FRANS VAN BERCKEL (website)

Allereerst heeft het voltallige VHN bestuur (namens alle leden) op 8 augustus 2017 officieel afscheid genomen van Harry Pater, die meer dan 25 jaar garant stond voor de VHU. Harry kreeg daarvoor uit handen van Jan Boedeltje de VHN speld. Ook namen we afscheid van Frans van Berckel die naast een paar jaar een VHN bestuursfunctie te hebben vervuld, het technisch deel van de website beheerde. Het leeuwendeel van zijn werk betrof echter het systeembeheer van de Nationale Discotheek.

Het afscheid vond plaats in de gezellige omgeving van restaurant De Peerdestal in Ellecom. Bij dit afscheid ontvingen zij, naast alle lof voor de geleverde diensten, een etentje en een mooi boeket bloemen en cadeaubon namens de VHN.

     
VHN MENSEN


Oud voorzitter Eef Jansen overleden.
 
Opnieuw hebben we bij de OZO midden Overijssel in Nijverdal afscheid moeten nemen van één van onze vrijwilligers. Op zondag 23 juli overleed Eef Jansen, 71 jaar oud aan de gevolgen van een ernstig hartinfarct.

                                                    
                                  

Eef was 36 jaar werkzaam als vrijwilliger bij de O.Z.O. en vervulde meerdere functies, waaronder jaren als voorzitter. Het ziekenomroepwerk begon voor hem bij de OZO Zwolle, maar toen hij in Nijverdal kwam wonen wisten we hem in 1981 te strikken voor de functie van voorzitter, maar zijn hart lag ook zeker bij het presenteren van programma’s, die hij altijd tot in de perfectie voorbereidde.

Voor zijn inzet zijn we hem veel dank verschuldigd.

Daarnaast was Eef ook zeker geen onbekende binnen de gelederen van de VHN. Ook daar heeft hij meerdere functies vervuld en altijd met het hem zo typerende enthousiasme en zorgvuldigheid.
 
Names de VHN was Jan Boedeltje aanwezig bij de uitvaardienst.

 

VOORAANKONDIGING: 2018 ALV

Het bestuur van de VHN heeft voor 2018 de datum van de Algemene Leden Vergadering al vastgesteld.


Dit maal een vroege ALV en wel op zaterdag 21 april 2018.
Met een zeer bruikbaar en interessant middagprogramma.

Zalencentrum De Brink, Krulweg te Bennekom. Telefoon 0318-415621.
Aanvang: 10.30 uur tot ca 15.30 uur.
Alleen toegankelijk voor VHN leden.
Zet deze datum alvast in uw agenda

De officiële uitnodiging volgt.

 

VHN WETENSWAARDIGHEDEN

VHU en website

Het is een aantal VHU leden zeker opgevallen, dat de VHU helaas nog niet is uitgekomen na de ALV van 2017 in juni. Dat is jammer, want het is ons communicatie orgaan. Echter door persoonlijke mantelzorg perikelen en daardoor de aanzienlijke aanspraak op mijn tijd, is er van mijn VHU redactiewerk tot op heden helaas nog maar weinig terecht gekomen, ik schaam me daarvoor, maar vraag tevens uw begrip.

Ondanks het gebrek aan communicatie, en diverse bestuursverschuivingen, waardoor het bestuur ook even tijd nodig heeft gehad om aan elkaar te wennen, heeft er achter de schermen wel degelijk heel veel werk plaatsgevonden de afgelopen maanden.

Ik noem hier alleen al maar de vernieuwde website. Hier wordt nog steeds driftig en veel aan gewerkt. Maar de basis is er !! Dank zij ons nieuwe bestuurslid Ben Smeets.De website is nu voor leken zoals wij (bestuur VHN) makkelijker bij te werken. En wij kunnen zo dus ook sneller reageren op veranderingen. De VHN zal effectiever moeten kunnen communiceren met haar leden in de toekomst en deze website setup maakt dat mogelijk.

http://www.vhn.nl
Voorbeeld pagina. 
VHN WETENSWAARDIGHEDEN

BUMA / STEMRA
Alle ondertekende Buma/Stemra contracten zijn geïnventariseerd en u kunt uw VHN brief met aansluiting bij Buma / Stemra gegevens in maart tegemoet zien. Indien uw contract door ons ondertekend is ontvangen sturen wij u de VHN vrijwaringsbrief.

LET OP !!
Indien u GEEN ondertekend contract heeft opgestuurd, geniet u ook niet van de voordelen van onze collectieve Buma/Stema overeenkomst.

 
VHN BESTUUR

Zoektocht naar een nieuwe penningmeester.

Zoals u op de ALV van 2017 heeft kunnen zien, is onze Penningmeester Ton van der Laak afgetreden. Maar ondertussen behartigt hij ad interim nog steeds de financiële belangen van de VHN.  Dit vergt tijd en inspanning en uiteraard kennis van zaken. Ondanks alle inspanningen van het bestuur, is het niet eenvoudig gebleken een passende vervanger voor Ton te vinden.

Maar in februari is het bestuur, door Jan Boedeltje,  voorgesteld aan een waardige kandidaat voor het penningmeesterschap te weten Frans Kroon.

Al vele jaren actief binnen omroepland. Begonnen bij Omroep Scheemda en sinds 2003 bij de Regionale Senioren Omroep in Groningen als vrijwilliger. Lid van het bestuur, eerst als secretaris en sinds 2008 als penningmeester. Hij presenteert met veel plezier radio- en tv-programma's voor onze doelgroep en zit tevens in de redactie.

Frans heeft een commerciele - financiele achtergrond en wil zich met liefde en plezier inzetten voor zijn taak bij de VHN. Het bestuur beveelt Frans dan ook van harte bij u aan als opvolger voor Ton van de Laak.

Hij hoopt zich hiervoor vol in te kunnen gaan zetten na de verkiezing tijdens de ALV op 21 april aanstaande. 
VHN WETENSWAARDIGHEDEN

OPROEP

Dit is een oproep aan alle omroepen die van de VHN vorig jaar de Nationale Discotheek schijf hebben aangeschaft.

Als VHN horen wij graag uw reacties over het  gebruik en de bestanden op de VHN  Nationale Discotheek schijf !!


Graag uw reacties per omgaande naar: bestuur@vhn.nl
 
VHN 
HIP (Huisomroepen Informatie Platform)

De geinteresseerde omroepen die hieraan meedoen komen enkele keren per jaar bij elkaar om technisch interessante zaken te bespreken mbt het huisomroep gebeuren.

Een van de zaken waarover het HIP haar licht heeft laten schijnen is het opzetten van een gezamenlijke huisomroepen App, waarbij gebruikers kunnen kiezen voor een live uitzending van de door hen gekozen omroep. Echter zo een App bleek na veelvuldig beraad en diverse offertes geen haalbare kaart. Echter uit deze verkennende periode zijn dan weer wel andere mogelijkheden gekomen en wellicht komt de App er door vrijwilligers medewerking toch nog.

De eerstvolgende HIP bijeenkomst is op 14 april in Oosterhout (Nbr)
bij ROZO Radio. 


Wilt u er deze keer ook bij zijn met uw omroep, meld u dan aan bij Ewald van Warmerdam.  E-mail: a.witmond@kpnplanet.nl


 

VHN LEDEN


ROZO Radio uit Oosterhout Noord Brabant, (VHN Lid NB100) is wederom verhuisd. Na een aantal jaar te hebben rondgezworven op diverse commerciele,  -niet zorggerelateerde- locaties, is ROZO Radio vanaf februari weer ondergebracht in een van de 4 Oosterhoutse zorgcentra van "De Volckaert" organisatie. Na zo,n 12 jaar geleden UIT het ziekenhuis te zijn gezet, nu weer met open armen ontvangen IN een zorgcentrum.

Op de locatie "De Doelen" heeft ROZO een kleine maar goed geoutilleerde studio gemaakt. Zij hebben door de locatie van de studio - aan de ingang van het zorgcentrum- veel meer contact met de doelgroep en zullen de activiteiten dan ook zeker de komende maanden uitgebreid gaan worden door samenwerking met "De Volckaert" organisatie in het algemeen, maar ook met de activiteiten teams in De Doelen.

Een spannende tijd, maar ook heel fijn om weer terug naar de basis te gaan.

Noud Struijk,
Voorzitter ROZO Radio.Bezoekadres:
De Doelen
Keiweg 52
4901 JA Oosterhout.
Tel. Nr. Studio:  0162-741290
 

VHN LEDEN
 

Voormalige ziekenhuisomroep ROSA bestaat 50 jaar: ‘We missen het ziekenhuis nog steeds’ 

De huisomroep ROSA van verzorgingshuizen in Assen die ooit begon als ziekenhuisomroep bestaat 3 februari 50 jaar. ,,We missen het ziekenhuis nog steeds.’’

De huiskamer van woonzorgcentrum de Slingeborgh in Assen zit vol met stille ouderen, maar zodra het lied Congratulations van Cliff Richard klinkt, beginnen de mensen te bewegen en te neuriën. ,,Dat is wat muziek met je doet’’, zegt Anco Bierman die zich al 25 jaar voor Omroep ROSA inzet.

,,In een van de verzorgingshuizen is er een man uit Amsterdam voor wie we standaard een Jordaan-potpourrie draaien. Hij komt wat norsig binnen, maar krijgt een brede glimlach als hij de muziek hoort. Muziek kan ervoor zorgen dat mensen met dementie beter contact maken met hun familie.’’

In de hoogtijdagen 40 vrijwilligers, radio en tv-uitzendingen

Vijftig jaar geleden werd de omroep opgericht door Cees van Eijsden. In het eerste radioprogramma vertelt hij met plechtige stem hoe dat ging. ,,In 1967 werd ik gevraagd een middag voor de bejaardensociëteit te organiseren met muziek. Dat kon door omstandigheden niet doorgaan, maar het bracht mij wel op het idee om iets te betekenen voor ofwel zieken of ouderen.’’

Op 3 februari 1968 was het zover. De omroep begon als ziekenhuiszender vanuit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. In het hele ziekenhuis hingen rode brievenbusjes: daar konden patiënten of naasten verzoeknummers in stoppen. Die werden tijdens de uitzending afgespeeld, vaak met een persoonlijke boodschap erbij. In de hoogtijdagen waren er dagelijks radio-uitzendingen, tv-programma’s en zetten veertig vrijwilligers zich in. De omroep was bekend en geliefd.

‘Tineke Schouten wenste de patienten via de radio beterschap’

Een tijd lang maakte de omroep radio-uitzendingen vanuit theater De Kolk. ,,Bij grote artiesten mochten wij via de telefoonlijn rechtstreeks uitzenden, zodat de patiënten ervan mee konden genieten. In de pauze kwam Tineke Schouten naar ons keldertje om alle patiënten via de radio veel beterschap te wensen’’, glundert Bierman.

Tot 2003, een breekpunt voor ROSA toen het sprookje bijna ten einde kwam. Ze moesten weg uit het ziekenhuis. Bierman: ,,De ligduur van patiënten werd korter, de verzoekjes die ze deden konden ze zelf niet horen omdat ze alweer naar huis waren. Bovendien was er overal radio en internet en had het ziekenhuis onze ruimte daar nodig. Maar ja, we missen het nog steeds enorm.’’

Ziekenhuisomroep zonder ziekenhuis

Ineens was ROSA een ziekenhuisomroep zonder ziekenhuis. Toen was daar de Slingeborgh. Het van oorsprong christelijk gezinde verzorgingshuis opende iedere ochtend met een tekst uit de bijbel. ,,Daarvoor kwamen vrijwilligers van de Slingeborgh ‘s ochtends op de fiets hier naar toe, pakten de microfoon en lazen een psalm voor. Toen hebben wij gezegd: hier kunnen we jullie mee helpen. We namen een heleboel dagopeningen op, ook met speciale thema’s zoals Kerst en Pasen. Nu hoeft er niemand meer voor te fietsen.’’

ROSA houdt nu op regelmatige basis muziekcafé’s in negen woonzorgcentra en heeft een kleine studio in de Slingeborgh. Er zijn nog acht vrijwilligers.

In de woonkamer in de Slingeborgh is het inmiddels gezellig geworden. Vanuit de rolstoel bewegen ouderen die een minuut daarvoor nog half sliepen. Er is veel veranderd voor de omroep, maar het effect van muziek op mensen is nog steeds hetzelfde. Leven.