info + documenten komende ALV

Zalencentrum De Brink, Krulweg te Bennekom. Telefoon 0318-415621.
Aanvang: 10.30 uur tot ca 15.30 uur.

Onderstaand treft u linken naar alle ALV documenten.
(na openen kunt u de eventueel de documenten opslaan/printen als PDF) 

VHU bewaarexemplaar incl ALV documenten

Aanmeldingsformulier ALV 2018

Agenda ALV 2018

Voordracht kandidaad bestuursleden

Notulen ALV 2017

Jaarverslagen: 

Bestemd voor de lidomroepen van de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN),

           inzake verkiezing nieuwe bestuursleden 

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2018 komt het onderwerp “verkiezing nieuwe bestuursleden”  aan de orde.

Volgens rooster treedt in 2018 af de heer D.B.W. (Ben) Smeets.

Ben Smeets heeft aangegeven direct herkiesbaar te zijn en het bestuur van de VHN draagt de heer Ben Smeets voor als algemeen bestuurslid van de VHN.

Daarnaast wordt de heer F.J.H. (Frans) Kroon door het bestuur van de VHN  voorgedragen als penningmeester van de VHN.

Een en ander betekent dat u kandidaten kunt voordragen voor de hierboven genoemde functies.

Bovenstaand treft u derhalve een formulier t.b.v. voordracht kandidaat-bestuursleden VHN.

Ik verwijs u hiervoor naar het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Huisomroepen Nederland.

Indien uw omroep een kandidaat-bestuurslid wenst voor te dragen zien wij het bijgevoegde formulier t.b.v. voordracht kandidaat-bestuursleden VHN volledig ingevuld en ondertekend met belangstelling tegemoet.

Het formulier dient u per post op te sturen aan de secretaris van de VHN, Groene Woud 42 ,

4834 BC Breda.

De sluitingsdatum is conform artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement van de VHN.